We help the world growing since 2012

Emdirilen grafit elektrody

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Emdirilen grafit elektrody, goşmaça iki amal bilen RP grafit elektrodyna esaslanýar.RP grafit elektrody bişirilenden soň, emdirmek prosesi ýerine ýetirilýär.Emdirmek prosesi gutarandan soň, ikinji çörek bişirilýär we gutarandan soň, emdirilen grafit elektrody bolýar.

Aýratynlyklary
1. highokary dykyzlyk
2. pes garşylyk
3. önümiň sarp edilişini peseltmek
4. has gowy täsir


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler