We help the world growing since 2012

UHP Grafit elektrody

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Düşündiriş
Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlary esasy çig mal hökmünde ýokary hilli iňňe koksundan ýasalýar we emele getirmek, gowurmak, emdirmek, grafizasiýa etmek we mehaniki gaýtadan işlemek arkaly ýasalýar.Elektrik ýaýly peçlerde geçiriji material hökmünde giňden ulanylýar.

Spesifikasiýa
Ultra ýokary güýçli grafit elektrodlaryň we emzikleriň fiziki we himiki görkezijileri YB / T 4090-2015 degişlidir
Grafit elektrodyndaky görkezmeler
1.Elektrodlar arassa, gurak ýerde, zarba we çaknyşyklardan saklanmalydyr. Ulanmak üçin guradylmalydyr.
2. Emzikleri birleşdireniňizde, deşigi gysylan howa bilen arassalaň, soňra bolsa emziklere zeper ýetirmezden emzikleri seresaplylyk bilen sokuň.
3. Iki elektrod 20-30 mm uzaklykda bolanda, gysylan howa bilen elektrodyň ujuny saýlaň.
4.Elrodlar penjireler bilen birikdirilende, iki elektrodyň arasyndaky boşlugyň 0,005 mm-den azdygyny görkezilen lakasiýa bilen doly berkitmeli.
5. Elektrodyň döwülmezligi üçin görkezme material bloklaryndan uzak durmagyňyzy haýyş edýäris.
6. Elektrodyň döwülmeginiň öňüni almak üçin, anisirlenen bloky aşaky bölegine goýuň we kiçi bölegi ýokarky bölegine goýuň.

Taslama

Nominal diametri / mm

300 ~ 400

450 ~ 500

550 ~ 650

700 ~ 800

Çydamlylyk /μΩ ·m

Elektrod

6.2

6.3

6.0

5.8

Emzik

5.3

5.3

4.5

4.3

Fleksural güýç / MPa

Elektrod

10.5

10.5

10.0

10.0

Emzik

20.0

20.0

22.0

23.0

Elastik modul / GPa

Elektrod

14.0

14.0

14.0

14.0

Emzik

20.0

20.0

22.0

22.0

Köp dykyzlygy / (g / sm3)

Elektrod

1.67

1.66

1.66

1.68

Emzik

1.74

1.75

1.78

1.78

Malylylyk giňelme koeffisiýenti

/ (10)-6/)

otagyň temperaturasy ~ 600℃)

Elektrod

1.5

1.5

1.5

1.5

Emzik

1.4

1.4

1.3

1.3

Kül /% ≤

0.5

0.5

0.5

0.5

Bellik: Kül salgylanma indeksine bölünýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler