We help the world growing since 2012

Işgäriň gidişi barada arzasy

Gadyrly müşderiler, hyzmatdaşlyk kompaniýalary:

Ynamyňyz we goldawyňyz üçin sag boluňbiziňkompaniýasy.Şeýlelik bilen, kompaniýamyzyň işgäri Miao ongongjiniň, Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. ady bilen islendik iş barada gepleşikleri bes etjekdigini mälim edýäris, kompaniýanyň daşyndaky ähli işleri, sözleri we işleri şahsy hereketlerdir. , kompaniýany görkezmeýär, kompaniýa hemmeler üçin jogapkärçilik çekmeýär, ähli kanuny jogapkärçiligi öz üstüne almaýar.Müşderiniň serişdeleriniň we harytlarynyň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin, kompaniýamyz bilen baglanyşykly haýsydyr bir iş bar bolsa, bellenen adama ýüz tutuň ýa-da resmi poçta gutusymyza e-poçta iberiň.

 

Iş bölümi: Dolandyryjy Wang15531028517

M.anager PAN15233886326

ResmiE-poçta: yidongcarbon @163.com

yidongcarbon @ oulook.com

yidongcarbon @ hotmail.com

 

Geliň!

 

 

Noýabr1,2022

Hebei Yidong Carbon Products Ltd.


Iş wagty: Mart-02-2023