We help the world growing since 2012

GRAFTECH: Grafit elektrodyň bahasy birinji çärýekde 17-20% ýokarlanar

Daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň habaryna görä, global grafit elektrod öndürijisi bolan GRAFTECH-iň baş direktory, 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde grafit elektrod bazaryndaky ýagdaýyň gowulaşmagyny dowam etdirýändigini we uzak möhletli däl birleşiklerde grafit elektrodlarynyň bahasynyň ýokarlandygyny aýtdy. üçünji çärýek bilen deňeşdirilende 10% ýokarlandy.Bu oňyn tendensiýalaryň 2022-nji ýyla çenli dowam etmegine garaşylýar.

Soňky global inflýasiýa basyşynyň netijesinde grafit elektrodlaryň bahasy, esasanam üçünji tarap iňňe koksy, energiýa we ýük çykdajylary üçin 2022-nji ýylda ýokarlanmagyny dowam etdirer.GRAFTECH, grafit elektrodyň bahalarynyň geçen ýylyň dördünji çärýegi bilen deňeşdirilende 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde 17% -20% ýokarlanmagyna garaşýar.“


Iş wagty: Mart-18-2022