We help the world growing since 2012

Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. 2020-nji ýylyň 18-nji oktýabrynda resmi taýdan täze hasaplaýyş ussahanasyna başlady.

Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. grafit elektrodlary öndüriji.Täze zawod döredileli bäri dolandyryş geňeşiniň başlygy meýilnamalaşdyryş we dizaýn, gözegçilik we dolandyryş bilen hut özi ýolbaşçylyk etdi.Ahyrynda zawodyň gurluşygy netijeli tamamlandy. Täze zawod, Hebeý welaýatynyň Handan şäheriniň Çeng etrabynyň Şançeng senagat seýilgähinde ýerleşýär.Gündogarda Jinan portuna, demirgazykda Týanjin portuna, awtoulag ýolundan 3 km uzaklykda ýerleşýär.We S315 welaýat ýoluna ýakyn.Oňaýly transport we geografiki taýdan has ýokary.
I5D_9951
Täze zawod 18,000 inedördül metr meýdany tutýar.Zawodda ofis binasy, laboratoriýa, nasos otagy, hasaplaýyş ussahanasy, galyp ussahanasy, gaýtadan işleýän ussahana, çig mal ussahanasy, taýýar önüm ammary, emdirmek ussahanasy we ulag dolandyryş ussahanasy bar.Täze zawod meýdançasynda birinji derejeli enjamlarymyz we ajaýyp tehnologiýamyz bar. Şol bir wagtyň özünde zawodyň gurşawy milli standartlara doly laýyk gelýän arassa we tertipli.Täze zawodyň ýyllyk önümçilik kuwwaty 26000 tonna ýetip biler, bu bolsa RP / HP / UHP grafit elektrodlaryny, grafit kublaryny, grafit çüýleri, ýörite görnüşli grafit önümlerini we ş.m. öndürip biler. Bir söz bilen aýdanyňda, islän önümleriňizi şu ýerden alyp bilersiňiz.
I5D_0014
Täze grafit elektrod zawody, berk dolandyryş ulgamlary we hil standartlary bolan has güýçli dolandyryş we tehniki topar bilen enjamlaşdyrylandyr.Müşderilere ýokary hilli önümleri we satuwdan öňki we satuwdan soňky iň gowy hyzmatlary bermäge taýyn
Hebei Yidong Carbon Products Co., Ltd. grafit elektrod senagatynyň ösüş tendensiýasyny elmydama yzarlaýar, ylmy ösüş düşünjesine we adamlara gönükdirilen hyzmat düşünjesine eýerýär, ajaýyp kärhana bolmaga çalyşýarys, täze mümkinçiliklerden peýdalanýarys we täze kynçylyklary ýeňip geçýäris ! Hebei Yidong uglerod önümleri Co., Ltd. halkara grafit elektrod senagatynda tupana müner we öňe çykar!
yri
Hebei Yidong uglerod önümleri kärhanasynyň täze zawodyna baryp görmäge hoş geldiňiz! Size iň ýokary höwes dörederis!Gelmegiňize sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn!


Iş wagty: 31-2020-nji dekabry