We help the world growing since 2012

Grafit elektrod bazary yzygiderli ýokarlanmak tendensiýasyny saklar.

Grafit elektrod bazary alty aýlyk ýokary aýlawda bolsa-da, häzirki esasy grafit elektrod kompaniýalary çig malyň ýokarlanmagy sebäpli henizem bozulan ýagdaýynda.Bu etapda, grafit elektrod bazaryndaky çykdajy basyşy görnüklidir we grafit elektrodlarynyň bahasy yzygiderli ýokarlanmak tendensiýasyny dowam etdirer.Täsir ediji faktorlar aşakdakylar:

1. Çykdajy basyşy: Häzirki grafit elektrod çig mallary ýygy-ýygydan sazlanýar, grafit elektrod çig mallary bolsa az kükürtli nebit koksy, iňňe koksy.Kalsinirlenen koksyň we çukuryň bahasy, esasan, umumy ýokarlanyş tendensiýasyny saklady we grafit elektrod bazaryndaky çykdajy basyşy aç-açan ýokarydyr. Basyş astynda grafit elektrod kompaniýalary töleg balansyny saklamak üçin bahalary ýokarlandyrmaly bolýarlar.

2. Üpjünçilik berk:

(1 aph Grafit elektrod kompaniýalary önümçilikde garaşmak we görmek keýpine eýe

(2 some Käbir ýer çeşmeleriniň üpjünçiligi gaty kyn.

(3 Içki Mongoliýada energiýa sarp edilişine goşa gözegçilik.

3. Talap tarapy:

(1 Spring Bahar baýramyndan soň elektrik ýaýly peç polat bazary henizem pes derejede.Käbir polat fabriklerinde henizem sarp edilmedik grafit elektrodlarynyň ätiýaçlyklary bar we polat fabriklerinde grafit elektrodlaryny satyn almakda ortaça öndürijilik bar.

(2 graf Grafit elektrod çig malynyň bahasy henizem ýokarlanýar we grafit elektrod bazarynda aşa güýçli kiçi we orta ölçegli spesifikasiýalaryň berk üpjün edilmegi sebäpli aşaky bazar grafitiň üznüksiz ýokarlanmagyny kem-kemden kabul edýär. elektrodyň bahalary.

(3 graph Grafit elektrod eksport bazarynda ýük daşamak ýükleri birneme ýokary we grafit elektrod eksporty käbir çäklendirmelere sezewar edilýär.

Bazar dünýägaraýşy: Häzirki wagtda grafit elektrod bazarynyň isleg tarapynda gowy tendensiýa bar bolan ýagdaýynda, çykdajylaryň yzygiderli ýokarlanmagy sebäpli çig malyň bahasy ýokarlanýarka grafit elektrodlarynyň bahasy yzygiderli ýokarlanar.


Iş wagty: 19-2021-nji mart