We help the world growing since 2012

Iň soňky grafit elektrod bazary (7.18)

Hytaýyň grafit elektrod bazaryndaky bahalar şu hepde durnukly boldy.Pes kükürtli nebit koksynyň bahasynyň soňky döwürde yzygiderli peselmegi we grafit elektrodlarynyň käbir aşaky polat fabriklerinde az mukdarda grafit elektrodlary barlygy sebäpli, aşaky polat fabriklerinde belli bir garaşma bar we- grafit elektrodlaryny satyn almakda özüni alyp barşyna serediň.Grafit elektrod bazarynyň hepdelik amal bahasy birneme bulaşyk.
Bahasy nukdaýnazaryndan: şu hepde, diametri 300-600mm bolan Hytaýda grafit elektrodlarynyň esasy bahasy: adaty kuwwat 16000-18000 ýuan / tonna;ýokary kuwwatly 18000-21500 ýuana / tonna;aşa ýokary kuwwat 21000-28000 ýuana / tonna;ultra güýçli 700mm grafit elektrod 32000 -33,000 ýuana / tonna.Hytaýyň grafit elektrod bazaryndaky baha görkezijisi 22286 bolup, geçen hepdäniň we geçen aýyň şol döwri bilen deňdir.Bahasy ýylyň başyndan 42,79%, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 55,77% ýokarlandy.
Isleg tarapy: Hytaýyň grafit elektrod bazaryndaky isleg tarapy şu hepde birneme gowşakdy.Käbir grafit elektrod kompaniýalarynyň beren pikirlerine görä, şu hepde grafit elektrodlarynyň aşaky polat fabrikleri grafit elektrodlaryny satyn almagyň çäginde bolupdyr we aýry-aýry grafit elektrod kompaniýalary iberişleriniň haýallaýandygyny habar beripdirler.Şeýle-de bolsa, grafit elektrodlarynyň aşaky zynjyr polat zawodlarynyň ortaça başlangyjy henizem ýokary we grafit elektrodlara isleg henizem bar.


Iş wagty: Iýul-19-2021